facebook ikon linkedin ikon
  66 16 03 85

Vores forretningsbetingelser

Læs mere herunder om vores salgs- og leveringsbetingelser og om de hensyn vi tager for at sikre privatlivets fred, både online og offline.

Priser

Fakturering af opgaver sker til listepriser, med mindre andet er aftalt. Oplyste priser er excl. moms. Der opkræves olietillæg, der reguleres hver måned, på alle transportopgaver. På fastpriser opkræves desuden et trængselstillæg på 5%.

Ved bortskaffelse af affald faktureres et miljøregistreringstillæg på 47,50 kr. pr. faktura. Oplysninger om affaldet indberettes til Miljøstyrelsen. Bortskaffelsen af affald følger dagspriserne pr. ton.

Betalingsbetingelser 14 dage netto kontant. Faktura fremsendes via e-mail eller elektronisk.

Gebyr for papirfaktura kr. 79,00.

Prisregulering sker årligt pr. 1. marts for transport og Dansk Sikkerhedsmakulering.

For Dokumenthotellet reguleres prisen pr. 1. juli.

 

Forsinkelse, bortkomst og skader

Samtlige transportopgaver såvel internationale som nationale transporter udføres i henhold til CMR-lovens bestemmelser. Herudover finder Nordisk Speditørforbunds Almindelige Bestemmelser (NSAB 2000) anvendelse i det omfang bestemmelserne i CMR-loven ikke er til hinder herfor. Bestemmelserne i CMR-loven og NSAB 2000 begrænser vort ansvar for bortkomst, forringelse eller beskadigelse af godset til SDR 8,33 pr. kg bruttovægt, og for forsinkelse op til fragtbeløbet. Ansvar som formidler udgør maksimalt SDR 50.000,00 pr. ordre.

For lageropgaver gælder i henhold til NSAB 2000 § 27 c, litra 3, en maksimal erstatningsbegrænsning på SDR 500.000,00 for hele vort lager. Særlig opmærksomhed henledes på NSAB § 30, hvori der står, at krav forældes efter 1 år, og at panteret, efter NSAB 2000 § 14, omfatter såvel aktuelle, som tidligere opgaver. Krav på fragt og aftalte tillægsomkostninger skal honoreres uanset handelsaftalens leveringsbetingelser i.h.t. NSAB 2000 § 10.

Kranløft reguleres ligeledes af bestemmelserne i CMR-loven og NSAB 2000, også selvom opgaven ikke udføres i tilknytning til en transport. CMR-loven og NSAB 2000 begrænser her vort ansvar til SDR 8,33 pr. kg bruttovægt og for forsinkelse op til det aftalte vederlag.
Ved kranløft, der ikke sker i tilknytning til transport, er ansvaret yderligere begrænset til 3 millioner kroner pr. løft.

Reklamation ved synlige skader eller bortkomst skal ske straks ved afleveringen af godset og ved ikke-synlige skader eller bortkomst skriftligt inden 7 dage efter afleveringen. Modregning i krav på fragt eller andet vederlag må ikke finde sted.

Al materiel på lejebasis henstår for kundens regning og risiko.

 

GDPR

Schou Gruppen passer på personoplysninger. Gennem din aftale med Schou Gruppen kan der, udover virksomhedsoplysninger, indsamles personoplysninger. Nedenfor kan du læse om de informationer, der indsamles, herunder hvordan oplysningerne behandles, hvad de bruges til, hvem der har adgang til oplysningerne, og hvem du kan kontakte, hvis du har spørgsmål eller indsigelser vedrørende de indsamlede oplysninger.

Schou Gruppen beder om dine almindelige kontaktoplysninger, når du indgår aftale med Schou Gruppen. Det er primært oplysninger som virksomhedens navn, kontaktperson, adresse, postnummer, cvr- og p-nummer, telefon- og mobiltelefonnummer, e-mail mv. De personoplysninger, som vi indsamler, bruges til at identificere vores kunder samt levere de services, som kunden har købt af os. De personoplysninger, som vi indsamler i forbindelse med opfyldelsen af aftalen, vil blive opbevaret i vores IT-system og/eller i et fysisk register.

Opbevaring af personoplysninger afhænger af, hvor længe din aftale med Schou Gruppen består. Kontaktoplysninger vil som udgangspunkt efter gældende regler blive opbevaret hos Schou Gruppen i en periode på 5 år fra udgangen af det regnskabsår, aftalen ophører.

Oplysningerne vil som udgangspunkt ikke blive videregivet til tredjepart. Imidlertid kan dine almindelige kontaktoplysninger videregives til vores samarbejdspartnere, såfremt vi har brug for deres hjælp til opfyldelsen af aftalen. Derudover kan vi behandle dine oplysninger, hvis behandlingen er nødvendig for, at Schou Gruppen (eller tredjemand) kan forfølge en legitim interesse, medmindre hensynet til dig går forud herfor. Anden videregivelse tillades kun, såfremt gældende lovgivning undtagelsesvis tillader videregivelse af personoplysninger.

Du har som kunde hos Schou Gruppen ret til at få Schou Gruppens bekræftelse på, om oplysninger behandles og i givet fald adgang til personoplysningerne. Du er tillige berettiget til at anmode om og modtage oplysninger om din virksomhed og kontaktpersoner, som du har afgivet til Schou Gruppen (dataportabilitet). Du er desuden berettiget til at gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger.

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv berigtiget af Schou Gruppen uden unødig forsinkelse. Du har ret til at få oplysninger om dine kontaktpersoner slettet af Schou Gruppen uden unødig forsinkelse, hvis Schou Gruppen ikke fortsat har en legitim interesse i at opbevare disse. Bemærk venligst, at såfremt Schou Gruppen i henhold til gældende lovgivning er forpligtet til at opbevare oplysningerne, kan du ikke kræve, at dine personoplysninger slettes.

Vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores behandling af personoplysninger håndteres forsvarligt og under hensyntagen til dine rettigheder som kunde.

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos Schou Gruppen, skal du rette henvendelse til Schou Gruppen på e-mail info@poulschou.dk. Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, skal du rette henvendelse samme sted.

Besøg på websitet

Når du besøger vores website indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold og til at øge værdien af de annoncer, der vises på siden. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies (se vejledning) og undlade videre brug af websitet. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

Cookies

Websitet anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus. Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering

Hvis du sletter eller blokerer cookies vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Websitet indeholder cookies fra tredjeparter, der i varierende omfang kan omfatte:

Personoplysninger
Generelt

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores website indsamler og behandler vi en række sådanne informationer. Det sker f.eks. ved alm. tilgang af indhold, hvis du opretter en ordre på siden.

Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på. I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil og selv indtaster informationerne behandles desuden: Navn, telefonnummer, e-mail og adresse.

Sikkerhed

Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Formål

Oplysningerne bruges til at identificere dig som bruger og vise dig de annoncer, som vil have størst sandsynlighed for at være relevante for dig, samt at kunne levere de services, du har efterspurgt. Herudover anvender vi oplysningerne til at optimere vores services og indhold.

Periode for opbevaring

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

Videregivelse af oplysninger

Data om din brug af websitet, hvilke annoncer du modtager og evt. klikker på, geografisk placering, køn og alderssegment m.v. videregives til tredjeparter i det omfang disse oplysninger er kendt. Du kan se hvilke tredjeparter, der er tale om, i afsnittet om ”Cookies” ovenfor. Oplysningerne anvendes til målretning af annoncering.

Vi benytter herudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål.

Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. vil kun ske, hvis du giver samtykke til det. Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Indsigt og klager

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte har du ret til at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til: mbs@poulschou.dk Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.

Udgiver

Websitet ejes af:
Poul Schou A/S

Rugårdsvej 321

5210 Odense NV

cvr-nr. 13246505

Telefon: 66160385

Email: info@poulschou.dk 

 

 

Jeg har brug for hjælp – ring mig op