facebook ikon linkedin ikon
  66 16 03 85

Baksearbejde

En bakseopgave hos os dækker over flytning af elementer, hvor der skal “bakses” for at få det til at lade sig gøre.

Typisk er der tale om tunge maskiner, der skal flyttes på trang plads. I de fleste af disse tilfælde løftes maskinen, ved hjælp af donkraft eller kran, op på særlige rulleskøjter og trækkes eller skubbes herefter hen til det ønskede sted.

Ved bakseopgaverne skal der i særlig grad tages hensyn til detaljerne. Baksemedarbejderen skal kunne forudse tyngdepunktet på en 20 tons maskine, et gammelt betongulvs bæreevne og naturligvis sit værktøjs muligheder. Enhver opgave skal gennemtænkes inden den udføres, men med bakseopgaverne spiller erfaring også ofte en stor rolle. Du kan se et eksempel på maskinbaksning her.

Hos Poul Schou klarer vi disse tunge flytteopgaver, hvor den omkringlæggende plads umuliggør almindelige kranløft. Vi udfører denne type bakseopgaver for både private og erhvervsvirksomheder. Kontakt os gerne for at høre mere.

Baksearbejde: 5 tons kedel ud af drivhus med 37tm kran
Baksearbejde: 5 tons kedel ud af drivhus med 37tm kran

Jeg har brug for hjælp – ring mig op