facebook ikon linkedin ikon
  66 16 03 85

Asbest og eternit – et kapitel for sig selv

Emballering af asbestholdigt affald

Asbeststøv og andet affald, der indeholder asbestfibre, skal afleveres til deponi. Asbestholdigt materiale skal være emballeret og forseglet i støvtæt emballage og mærkes ”asbestholdigt affald”.

Hele plader af asbest og eternit

Også hele asbest- og eternitplader skal emballeres for at udgå asbeststøv fra plader, der eventuelt knækker under transporten.

Asbest- og eternitaffald afregnes som en afgift efter den bortskaffede mængde til dagspris.

Læs mere om affald og genbrug lige her

Jeg har brug for hjælp – ring mig op