66 16 03 85   Tilmeld nyhedsbrev

Salgs- og leveringsbetingelser

Alle transportopgaver udføres i henhold til cmr-lovens bestemmelser, der begrænser vores ansvar ved bortkomst og beskadigelse af godset til SDR 8,33 pr. kg bruttovægt, og for forsinkelse maksimalt fragtbeløbet.

For lageropgaver gælder NSAB 2000, hvorefter ansvar er begrænset i henhold til ovenstående dog kan den samlede erstatning ikke overstige 500.000 SDR for hele vort lager.

Ansvaret for kranløft er omfattet af cmr-loven, jfr. ovenfor. Ved kranløft der ikke sker i tilknytning til transport, er der en maksimal forsikringsdækning på 1,5 mio. kr. og ansvaret kan ikke overstige dette beløb.

Forældelse af krav sker efter 1 år. Reklamation ved synlige skader skal ske straks og ved ikke synlige skader inden 7 dage.

Panteret efter NSAB § 14 omfatter såvel aktuelle som tidligere krav.

Modregning i krav på fragt kan ikke finde sted.

Bliv kontaktet og få rådgivning

Please leave this field empty.